בשלב זה אנו לא מקיימים לימודים יעודכן בהמשך

הכשרה והסמכה בלוגותראפיה

תוכנית לימוד בת חמישה סמסטרים הכוללת פרקטיקום  | ועדת היגוי: פרופ' דוד גוטמן, גב' יהודית מילול, מר גדעון מילול 

לימודים בהזמנה

  • סדנות לימודיות של עד 20 משתתפים בקבוצה, במתכונת של סידרת מפגשים. כל מפגש בן 2-3 שעות אקדמיות, אחת לשבוע. ניתן לקיים סדנות במתכונת של ימים מרוכזים.
  • סידרת הרצאות לקהל משתתפים גדול יותר. כל הרצאה בת שעתיים אקדמיות.
  • הרצאות בודדות על-פי המתבקש.
  • עבודה פרטנית בהתאם לענין.

רשימת נושאי הלימוד

הסתגלות לשינויים וחשיבה חיוביתהמטרה: פיתוח יכולת ההסתגלות לשינויים.
תוכן המפגשים: התמודדות עם שינויים סביבתיים ואישיים, סובייקטיביות יצירתית, חשיבה חיובית כמיומנות תיפעולית, חיזוק הכוחות והעוצמה האישית.
התמודדות עם מצבי אי-ודאותהמטרה: חיזוק כושר ההתמודדות עם מצבי עמימות.
תוכן המפגשים: חופש הבחירה וקבלת החלטות, הרחבת האפשרויות ויצירת אלטרנטיבות, התמודדות עם מציאות בלתי צפויה, נטילת אחריות למהלכי החיים, מימוש משמעות אישית וערך עצמי כצורך קיומי.
פתרון קונפליקטים ללא מנצחים או מנוצחיםהמטרה: לפתח את היכולת ליישב קונפליקטים.
תוכן המפגשים: הרקעלקונפליקטים וסיכסוכים, מערך הסובייקטיביות, תקשורת בין-אישית, התנהגות מטרתית, ניהול מצבי קונפליקט, עקרונות ושלבים בתהליך פתרון קונפליקט, האומץ להיות בלתי מושלם.
גישור על פערים בין-תרבותייםהמטרה: יצירת בסיס לקיום רב-תרבותי.
תוכן המפגשים: ה"תרמיל" התרבותי האישי, תהליכים במפגש הבין-תרבותי, דעות קדומות והכללות – שינוי יחס, החיים עם האחר והשונה, שלבי הצמיחה הרב-תרבותית, התפתחות הדדית.
העשרת הקשר הזוגיהמטרה: חיזוק והעמקת הקשר הבין-זוגי.
תוכן המפגשים: מקומו של הפרט בזוגיות, שלבים התפתחותיים בזוגיות, הבנת הצרכים של כל אחד מבני הזוג, קידום הדיאלוג הבונה, שיתוף מול תחרותיות, ניהול משברים, תהליך הצמיחה המשולבת.
תקשורת במערכות אנושהמטרה: ייעול ושיפור הקשר הביו-אנושי.
תוכן המפגשים: תקשורת מקרבת עם תחילת המאה ה- 21, ערוצי קשר תקשורת, התמודדות עם תקלות ועיצורי תקשורת, הקשבה פעילה, האמת שלי מול האמת שלך.
גילום הכושר האישי בארגון ובעסקיםהמטרה: מיצוי היכולת האישית, במערכת העסקית והארגונית, כיעד רווחי.
תוכן המפגשים: אדם וארגון בראיה משלבת, יצירת שינוי ופרוש מחדש, בנית שיתוף ותחושת שייכות, הסרת חסימות וטיפוח יכולות, חשיבה בונה, מנהיגות מפתחת, עידוד תרבות דיון והפקת לקחים.
חיזוק הקשר הבין-דוריהמטרה: העמקת היחסים בין הדורות במשפחה.
תוכן המפגשים: יחסי הורים מזדקנים וילדים מבוגרים, הבדלי ערכים והשקפות, חילוקי דיעות ואי-הבנות ביום-יום, התערבות ומעורבות, הקשר עם הנכדים, קבלה ונתינה בגבולות.
הכנה לפרישההמטרה: הערכות מוצלחת לקראת בניית המשך דרך החיים.
תוכן המפגשים: פרישה מהעבודה כשלב חיים, השפעת הפרישה על חיי היום-יום, החיים עם המציאות הקיימת והמשתנה, מיצוי היכולות האישיות, "להתבגר צעירים", יצירת משימות חיים.
הדרכה לצוותי עובדים עם הגיל השלישיהמטרה: טיפוח היכולת האישית והאפקטיביות המערכתית.
תוכן המפגשים: טיפול בצרכים ובקשיים, התמודדות עם שחיקה, גיבוש וחיזוק צוות סביב משימות אופרטיביות, כלים יישומיים בתיפעול היומיומי, החיים עם אוכלוסית הגיל השלישי.
לוגותראפיה יישומיתהמטרה: ליצור את היכולת לגלות משמעות בכל מצב בחיים.
תוכן המפגשים: רוח האדם ככוח מניע, הדרכים להגשמת משמעות,.החופש לבחור, בריאות נפשית ומניעת משבר, משמעות הסבל, הנצחיות שבחיים, חיזוק מקורות הכוח האישיים, אהבה כתראפיה רב-תכליתית, מקרבן החיים לקברניט החיים.
איך נבנית תכנית הלימוד?

אוכלוסית היעד וצרכי המערכות הארגוניות, הם הקובעים את נושא הלימוד, את מטרות ויעדי הלימודים, התכנים הלימודיים, את אופי הלימודים ומספר המפגשים.
לפיכך, כל תכנית לימוד הינה ייחודית ומותאמת לצרכי המשתתפים בה.
ידע ונסיון עשיר של שנים, מאפשרים לנו שילוב בין-תחומי מגוון ויעיל של מספר גישות התנהגותיות, שהמשותף להן הואהתייחסות חיובית והוליסטית לאדם בכל מימדי חייו.

המנחים

המנחים הם מקצועיים, ותיקים ומנוסים בעבודה קבוצתית ויחידנית, במיגוון התחומים ההתנהגותיים של מערכות האנוש.
בעלי תואר אקדמי במדעי החינוך והייעוץ החינוכי, מנחים בכירים במכון אדלר.ומדריכי מנחים ומורים, המתמחים בפסיכולוגיה אינדיוידואלית וקיומית (לוגותראפיה).
בעלי נסיון רב עם אוכלוסיות מגוונות במסגרות ארגוניות, אוניברסיטאיות ופרטיות שונות.